Χημεία

Χημεία

Γενικός Σχολιασμός:

Αυξημένης δυσκολίας θέματα που καλύπτουν όλη την ύλη.

Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη νέα ύλη που προστέθηκε τη σχολική χρονιά 2019-2020.

 

ΘΕΜΑ Α

Διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα αλλά και με σημεία τα οποία χρειάζονται προσοχή και θα δυσκολέψουν κάποιους μαθητές.

ΘΕΜΑ Β

Θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας έχουν αρκετά σημεία στα οποία ο μαθητής θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αντίδραση που δόθηκε στο ερώτημα Β3 είχε λάθος με αποτέλεσμα να δοθεί εκ των υστέρων διευκρίνιση στους μαθητές.

ΘΕΜΑ Γ

Διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα. Έχουν δουλευτεί από τους μαθητές μας.

Παρατηρείται όμως ότι στο ερώτημα Γ3, το οποίο είναι ένα βατό θέμα, να δίνονται τα δεδομένα όχι με το συνήθη τρόπο.

ΘΕΜΑ Δ

Τα ερωτήματα Δ1 , Δ2, Δ3 είναι θέματα εμπνευσμένα, για μια ακόμα φορά, από τον τομέα της μεταλλουργίας και τα οποία απαιτούν πολλές πράξεις στην επεξεργασία τους και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Το ερώτημα Δ4 είναι βατό.

Τομέας Σπουδών Υγείας και Ζωής

Δείτε εδώ τις απαντήσεις των θεμάτων.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart