Ιστορία
>
Ιστορία

Ιστορία

Γενικός Σχολιασμός:

Τα θέματα στο σύνολό τους είναι για άρτια προετοιμασμένους μαθητές με ικανότητα στη σύνθεση πηγών. Εξετάζουν αναμενόμενες ενότητες της ύλης, αν και αφήνουν εκτός το προσφυγικό ζήτημα.

Σχολιασμός ανά Θέμα:

-Οι ορισμοί είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους στο βιβλίο και από τους πιο συχνούς στις προτιμήσεις των εξεταστών διαχρονικά.

-Στις προτάσεις σωστού-λάθους το δ ερώτημα μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες στην ακριβή πρόσληψή του από τους υποψήφιους .

-Τα θέματα Β1 και Β2 είναι σαφώς διατυπωμένα και εντοπισμένα σε συγκεκριμένες παραγράφους του βιβλίου.

-Στις πηγές τα θέματα κρίνονται ως αναμενόμενα, αλλά τα κείμενα, παρά το γεγονός ότι είναι λιγότερα ανά θέμα σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση ειδικά του θέματος Γ1.

-Στο Δ1 θέμα παρουσιάζονται δυσκολίες στη σύνθεση των δεδομένων από τα παραθέματα και από το βιβλίο.

Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών

Δείτε εδώ τις απαντήσεις των θεμάτων.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart