Φιλοσοφία

>
Φιλοσοφία

Φιλοσοφία ΝΟΥΣ

Μαθήτρια γράφει σε μπλόκ
Ο άξονας της  εκπαιδευτικής μας προσέγγισης είναι η προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε μαθητή ατομικά.

Με τον προσεκτικό σχεδιασμό της πορείας του,  που ξεκινά με αναλυτικό διαγνωστικό έλεγχο, καταφέρνουμε να σχηματίσουμε μια άμεση εικόνα των γνώσεων, αλλά και των ελλείψεών του.

Αναλυτικός  διαγνωστικός έλεγχος

Διαγνωστικό τεστ

σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο.

Έλεγχος μαθησιακού τύπου

ο τρόπος με τον οποίο κάθε μαθητής δέχεται, οργανώνει, επεξεργάζεται και, τέλος, αφομοιώνει τις πληροφορίες.

Καθηγητής διδάσκει σε ομάδα μαθητών

Ατομικό πρόγραμμα μελέτης

Με βάση τις ανάγκες του μαθητή μας και με στόχο την αμεσότερη δυνατή επιβράβευση της προσπάθειάς του, καταρτίζουμε ατομικό πρόγραμμα μελέτης. 

Χρονοδιάγραμμα εβδομαδιαίου προγράμματος

Ενδεικτικός τρόπος μελέτης ανά μαθητή

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει επιπρόσθετες ώρες, ανεξάρτητες από αυτές του εβδομαδιαίου προγράμματος σπουδών, εμβάθυνσης και αναπλήρωσης κενών με εξατομικευμένη διδασκαλία ενταγμένη από την αρχή της φοίτησης, η οποία κινείται σε τρεις άξονες:

Μαθηματική σκέψη

Επεξεργασία Αρχαίου Ελληνικού κειμένου

Φυσική σκέψη

Κατά τις ώρες εμβάθυνσης αυτές υπάρχει πρόβλεψη για:

Ενδεχόμενη αναγκαία επανάληψη για έκτακτο διαγώνισμα σχολείου

Επιπλέον εργασίες για μαθητές με ιδιαίτερες αναζητήσεις

Προετοιμασία για τους Πανελλήνιους διαγωνισμούς των Μαθηματικών – Φυσικής – Αρχαίων Ελληνικών.

Στόχος μας είναι η κάλυψη οποιασδήποτε ανασφάλειας του κάθε μαθητή μας.

Οι καινοτομίες, όμως, δεν σταματούν εδώ

Δημιουργική Γραφή

Η δημιουργική γραφή αποτελεί μία πρωτοτυπία των φροντιστηρίων μας για τη βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου, αλλά και για την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του μαθητή. Μέσω της βιωματικής προσέγγισης της Νεοελληνικής Γλώσσας, δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να προετοιμαστεί και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας για τις εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα η δημιουργική γραφή περιλαμβάνει:

Δραστηριότητες στις οποίες αξιοποιούνται βίντεο ή κινηματογραφικές ταινίες και μετά την προβολή τους δίνονται προφορικές και γραπτές απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτει ο καθηγητής.

Δραστηριότητες στις οποίες αξιοποιούνται εικόνες και διαπιστώνεται τι έχει κατανοήσει ο μαθητής από μία προβαλλόμενη φωτογραφία.

Δραστηριότητες από τη λογοτεχνία με ερμηνευτική προσέγγιση κειμένων και λεξιλογικές ασκήσεις.

Δημιουργία αφηγήσεων με όποιον μαθητή το επιθυμεί από την ομάδα να αναλαμβάνει να γράψει μία δική του ιστορία.

Ρητορικοί Αγώνες

Η χρήση επιχειρημάτων σε επιλεγμένες θέσεις από τους διοργανωτές των αγώνων δίνει την ευκαιρία στους νεαρούς ρήτορες του φροντιστηρίου να εκλεπτύνουν το λόγο τους, κάνοντάς τον ακριβέστερο και εντυπωσιακό. Πάντα με παιγνιώδη κι εμπνευσμένο τρόπο.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart