Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Λυκείου

>
Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Λυκείου

Με το νου στη σχολή υλοποιώντας τον στόχο μου! 

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου

Ανθρωπιστικών
3 ώρες
Έκθεση
5 ώρες
Αρχαία
3 ώρες
Ιστορία
2 ώρες
Κοινωνιολογία
13 ώρες σύνολο
Θετικών
3 ώρες
Έκθεση
5 ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού
4 ώρες
Φυσική Προσανατολισμού
3 ώρες
Χημεία Προσανατολισμού
15 ώρες σύνολο
Οικονομίας
3 ώρες
Έκθεση
5 ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού
3 ώρες
ΑΕΕΠ
3 ώρες
ΑΟΘ
14 ώρες σύνολο
Υγείας
3 ώρες
Έκθεση
3 ώρες
Βιολογία
4 ώρες
Φυσική Προσανατολισμού
3 ώρες
Χημεία Προσανατολισμού
13 ώρες σύνολο

Ο τελικός αριθμός των διδακτικών ωρών του εβδομαδιαίου προγράμματος ανά μάθημα καθορίζεται  από την προετοιμασία των μαθητών στην προηγούμενη τάξη καθώς και με βάση τις μαθησιακές ανάγκες του τμήματος.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart