Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

>
Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Α' Γυμνασίου
3 ώρες
Φιλολογικά
(Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία)
3 ώρες
Μαθηματικά
(Άλγεβρα, Γεωμετρία)
6 ώρες σύνολο
Β' Γυμνασίου
2 ή 3 ώρες
Φιλολογικά
(Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία)
3 ώρες
Μαθηματικά
(Άλγεβρα, Γεωμετρία)
1 ώρα
Φυσική
1 ώρα
Χημεία
7 ή 8 ώρες σύνολο
Γ' Γυμνασίου
2 ή 3 ώρες
Φιλολογικά
(Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία)
3 ώρες
Μαθηματικά
(Άλγεβρα, Γεωμετρία)
1 ώρα
Φυσική
1 ώρα
Χημεία
7 ή 8 ώρες σύνολο

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart