Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Λυκείου

>
Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Λυκείου
Επιλέγοντας τον στόχο μου! 

Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου

Ανθρωπιστικών
2 ώρες
Έκθεση
5 ώρες
Αρχαία
(Άγνωστο Γραμματική/ Συντακτικό, Γνωστό Β΄Λ, Γνωστό Γ΄Λ)
1 ώρα
Ιστορία
2 ώρες
Λατινικά
10 ώρες σύνολο
Θετικών
2 ώρες
Έκθεση
5 ώρες
Μαθηματικά
(Άλγεβρα, Μαθηματικά Β΄Λ, Μαθηματικά Γ΄Λ)
3 ώρες
Φυσική
(Φυσική Β'Λ, Φυσική Γ'Λ)
2 ώρες
Χημεία
(Χημεία Β'Λ, Χημεία Γ'Λ)
12 ώρες σύνολο
Οικονομίας
2 ώρες
Έκθεση
5 ώρες
Μαθηματικά
(Άλγεβρα, Μαθηματικά Προς. ΒΛ, Προετοιμασία Μαθηματικά ΓΛ)
1 ώρα
ΑΕΕΠ
1 ώρα
ΑΟΘ
9 ώρες σύνολο
Υγείας
2 ώρες
Έκθεση
2 ώρες
Άλγεβρα
3 ώρες
Φυσική
(Φυσική Β'Λ, Φυσική Γ'Λ)
2 ώρες
Χημεία
(Χημεία Β'Λ, Χημεία Γ'Λ)
1 ώρα
Βιολογία
10 ώρες σύνολο

Ο τελικός αριθμός των διδακτικών ωρών του εβδομαδιαίου προγράμματος ανά μάθημα καθορίζεται  από την προετοιμασία των μαθητών στην προηγούμενη τάξη καθώς και με βάση τις μαθησιακές ανάγκες του τμήματος.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart