Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Λυκείου

>
Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Λυκείου

Οργανώνοντας την πορεία μου στο Λύκειο! 

Πρόγραμμα Σπουδών Α' Λυκείου

Μαθήματα
2 ώρες
Έκθεση
2 ώρες
Άλγεβρα
1 ώρα
Γεωμετρία
2 ώρες
Φυσική
2 ώρες
Αρχαία
1 ή 2 ώρες
Χημεία
10 ή 11 ώρες σύνολο

Ο τελικός αριθμός των διδακτικών ωρών του εβδομαδιαίου προγράμματος ανά μάθημα καθορίζεται  από την προετοιμασία των μαθητών στην προηγούμενη τάξη καθώς και με βάση τις μαθησιακές ανάγκες του τμήματος.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart