Μαθήματα Τηλεκπαίδευσης (E-Learning)
>
>
Μαθήματα Τηλεκπαίδευσης (E-Learning)

Με βάση τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, το φροντιστήριό μας έχει θέσει σε εφαρμογή την ηλεκτρονική διδασκαλία στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές / μαθήτριες και ο εκάστοτε καθηγητής τους εντάσσονται σε ομαδικές συνομιλίες, στις οποίες γίνεται  βιντεοκλήση με τη χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών Skype, Zoom και Learncube.

Υπάρχει πρόβλεψη διεξαγωγής των διαγωνισμάτων διαδικτυακά, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, με την παρουσία επιτηρητή ανά διαδικτυακή αίθουσα, ο οποίος δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για την τοποθέτηση της κάμερας και επιβλέπει τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

Οι μαθητές καλούνται να :

  1. Να επισκεφθούν τη σελίδα:  https://zoom.us/download
  2. Να κατεβάσουν την εφαρμογή Zoom (Download for clients).
  3. Να εγκαταστήσουν την εφαρμογή (Install).
  4. Να δημιουργήσουν στην εν λόγω εφαρμογή έναν λογαριασμό με τα στοιχεία τους (Sign Up), χρησιμοποιώντας το email τους.

Έπειτα, λαμβάνουν το πρόγραμμα διαγωνισμάτων τους και δίπλα το σύνδεσμο (link) τον οποίο πρέπει να πατήσουν για να εισέλθουν στην αίθουσά τους, απαραίτητα ένα τέταρτο νωρίτερα από την έναρξη της εξέτασης.

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνίσματος, ενημερώνουν τον επιτηρητή τους ότι τελείωσαν, σκανάρουν με το κινητό τους, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή cam scanner τις απαντήσεις τους (λαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για iOS και Android) και τις αποστέλλουν στο εκπαιδευτήριο.

Τα διαγωνίσματα αποστέλλονται στους αντίστοιχους καθηγητές, από τους οποίους και διορθώνονται ηλεκτρονικά, ώστε στη συνέχεια τα γραπτά να προωθηθούν διορθωμένα στους μαθητές, μαζί με ενδεικτικές απαντήσεις.

Οι βαθμολογίες καθώς και οι εργασίες των μαθημάτων αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του φροντιστηρίου www.edu4schools.gr ώστε να είναι προσβάσιμες από όλους.

Αντιστοίχως , γίνεται σε εβδομαδιαία βάση η ανάρτηση της ύλης των διαγωνισμάτων για όλες τις τάξεις, Γυμνασίου και Λυκείου για την έγκαιρη προετοιμασία των μαθητών.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart