Εποπτικό Υλικό

>
Εποπτικό Υλικό

Τα φροντιστηριακά εγχειρίδια του ομίλου είναι γραμμένα με βάση τη φιλοσοφία οργάνωσης και επεξήγησης όλων των γνώσεων που απαιτούνται για μια άριστη επίδοση στις εξετάσεις.

Με έμφαση στην εξάσκηση, στην εμπέδωση και στη σύνδεση των επιμέρους στοιχείων κάθε γνωστικού αντικειμένου, αποτελούν σύνθεση προσωπικών σημειώσεων έμπειρων καθηγητών και αναγνωρισμένων εκδόσεων του χώρου.
Δεν πωλούνται στο εμπόριο.

Βασισμένα στις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εγχειρίδιά μας ενημερώνονται κάθε χρόνο από τους διδάσκοντες συγγραφείς, με βάση την τρέχουσα βιβλιογραφία και δικτυογραφία, καθώς και την ετήσια εξεταστέα ύλη που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart