Επαγγελματικός Προσανατολισμός

>
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματικός προσανατολισμός

με 
εξατομικευμένη
 προσέγγιση

Η εκπαιδευτική και κατ’ επέκταση επαγγελματική κατεύθυνση είναι μια από τις πρώτες και πιο σημαντικές επιλογές τις οποίες καλείται να λάβει ένας μαθητής Λυκείου – υποψήφιος φοιτητής. 

Στo φροντιστήριό μας αντιλαμβανόμαστε την αγωνία για μια σωστή και έξυπνη επιλογή σπουδών.  Σε συνεργασία με την εταιρία Επαγγελματικού Προσανατολισμού Career In Progress δημιουργήσαμε τον θεσμό των  Ατομικών Συναντήσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού μέσα από τις οποίες προσεγγίζουμε τον μαθητή ανθρωποκεντρικά, υποστηρίζοντάς τον να ανακαλύψει τον μοναδικό εαυτό του και τις αμέτρητες επιλογές σπουδών, που το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει.

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα , στοχεύουμε ο κάθε μαθητής μας :

να διαμορφώσει ορθή εκπαιδευτική λογική ως προς τη λήψη των αποφάσεων με βάση το σύστημα εισαγωγής

να γνωρίσει περισσότερες εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές & να καταρρίψει μύθους που αφορούν στην αγορά εργασίας

να διατυπώσει προβληματισμούς και να κινητοποιηθεί ώστε να σχεδιάσει την ακαδημαϊκή του πορεία.

Ο σχεδιασμός της καριέρας των μαθητών μας είναι για όλους μας ένα έργο που αντιμετωπίζουμε με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart